Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest firma „Food for Body Agata Jakubowska” (adres: ul. Żwirki i Wigury 18/4 , 54-621 Wrocław, NIP 894-271-53-70, REGON 021197590 ).

 

2. Przetwarzanie i zbieranie danych, o których mowa w §5 ust.3 oraz §5 ust.4 jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podanie dane wykorzystywane są do celu realizacji zawieranych umów i realizacji Usług, a także na potrzeby doboru diet (dotyczy danych takich jak skład ciała, alergie pokarmowe).

 

3. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę „Food for Body Agata Jakubowska” swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis foodforbody.pl może uniemożliwiać świadczenie usług. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

4. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.